BOBO,Neurologopeda

Nadwrażliwość oralna u dzieci od pierwszego roku życia

Dzieci nadwrażliwe na dotyk prezentują wygórowane i nieproporcjonalne reakcje do siły bodźca. W przypadku nadwrażliwości oralnej zachowania te obserwujemy w efekcie działania bodźców w obszarze twarzy i jamy ustnej. Ich przyczyną mogą być powikłania w okresie prenatalnym, perinatalnym oraz postnatalnym:

Wcześniactwo:

 • skrócony czas zdobywania doświadczeń okresu życia wewnątrzłonowego – przedwczesne i gwałtowne pozbawienie bodźców dotykowych i słuchowych, które były stale obecne w czasie pobytu w macicy,
 • zbyt wczesna aktywność ruchowa przeciwko sile grawitacji i mierzenie się ze złożonymi zadaniami oraz bodźcami zewnętrznymi,
 • niedostateczna zdolność samoregulacji poszczególnych układów i ich współdziałania wobec większych wymogów w porównaniu z życiem płodowym.

Ograniczona lub przerwana stymulacja układu przedsionkowego w życiu płodowym:

 • ograniczone ruchy ciała matki, na przykład z powodu zagrożonej ciąży,
 • brak typowej pozycji przyjmowanej przez dziecko przed porodem – głową w dół

Przebieg ciąży

 • występowanie poważnych infekcji u matki, nadciśnienie tętnicze, niekontrolowana cukrzyca, urazy mechaniczne
 • spożywanie alkoholu, narkotyków, palenie papierosów, długotrwały stres

Przebieg porodu naturalnego – poród po terminie, przedłużający się poród, owinięcie się pępowiną dookoła szyi dziecka, poród pośladkowy, łożysko przodujące, niedotlenienie.

Cesarskie cięcie

 • nagła zmiana ciśnienia atmosferycznego
 • brak bodźców naturalnych ( przedporodowych skurczy macicy)
 • brak docisku głowy i twarzy, którego dziecko doznaje w sposób naturalny, przechodząc przez kanał rodny

Przeciążenia

 • Zbyt duża liczba nieprzyjemnych bodźców związanych z interwencją medyczną lub terapeutyczną.

Do objawów nadwrażliwości oralnej w obszarze orofacjalnym zaliczymy:

 • awersyjną reakcję na dotyk: unikanie źródła bodźca, wzrost napięcia mięśni mimicznych i/lub płacz. Dziecko nie lubi być dotykane, przytulane, odpycha się, pręży, odgina w łuk, nie lubi obcinania włosów, mycia głowy, smarowania twarzy kremem, mycia zębów i tym podobnych.
 • trudności w przyjęciu prawidłowej pozycji do karmienia
 • problemy z jedzeniem i piciem: we wczesnej fazie trudności ze ssaniem ( to nie zawsze będą problemy wynikające z krótkiego wędzidełka podjęzykowego) z podawaniem pokarmu za pomocą kubeczka i łyżeczki, selektywność pokarmowa.
 • nieprawidłowe reakcje odruchowe twarzy ( wcześniej należy wykluczyć krótkie wędzidełko podjęzykowe)

Możesz również polubić…