Tyłożuchwie + skrócone wędzidełko

Ankyloglossia występuje od urodzenia. Idealnym rozwiązaniem byłaby sytuacja gdyby została ” wyłapana” już u noworodka. Dlaczego? Ruchy języka, które dziecko wykonuje od urodzenia (a nawet jeszcze wcześniej) “zapisują się” jako wzorzec mięśniowy, a na tym wzorcu budowana jest odruchowość oralna, a w następnych etapach dalsze funkcje języka…aż do artykulacji. Jeśli na etapie noworodkowym/niemowlęcym zaburzone lub zniesione …

Czym różni się ssanie odżywcze od nieodżywczego?

Ssanie nieodżywcze to ssanie bez obecności w jamie ustnej mleka czyli np. ssanie smoczka uspokajacza, paluszków, pieluszki, zabawki. Odruchowej reakcji ssania noworodek nauczył się już wewnątrzmacicznie, kiedy ssał swój kciuk, pępowinę lub duży palec u stopy. Podczas realizowania ssania nieodżywczego dziecko jednocześnie oddycha przez nos ( jest to stan fizjologiczny) i ssie smoczek. Przerywa oddychanie …

Problemy ze ssaniem i karmieniem u niemowlaka

W moim gabinecie gościłam dzisiaj wyjątkową mamę i małą- wielką damę Alicję. Po raz pierwszy spotkałyśmy się miesiąc temu. Wówczas obserwowałam: długie bo nawet 40 minutowe karmienia odgłosy podczas ssania (cmokanie,klikanie) sugerujące utratę szczelności wyciekanie pokarmu kącikami warg odginanie się, prężenie, płacz biały nalot na języku kształtującą się dysfunkcję oddychania …. Ale zauważyłam coś jeszcze. …

Nadwrażliwość oralna u dzieci od pierwszego roku życia

Dzieci nadwrażliwe na dotyk prezentują wygórowane i nieproporcjonalne reakcje do siły bodźca. W przypadku nadwrażliwości oralnej zachowania te obserwujemy w efekcie działania bodźców w obszarze twarzy i jamy ustnej. Ich przyczyną mogą być powikłania w okresie prenatalnym, perinatalnym oraz postnatalnym: Wcześniactwo: Ograniczona lub przerwana stymulacja układu przedsionkowego w życiu płodowym: Przebieg ciąży Przebieg porodu naturalnego …

Ocena umiejętności ssania

Ocena umiejętności ssania noworodków/niemowląt uwzględnia: ocenę budowy jamy ustnej i odruchowych reakcji oralnych. Ocenie podlegają: wargi, policzki, żuchwa, język, podniebienie, wędzidełko języka Odruchy: ssania, kąsania, szukania, ocenę chwytania i ssania piersi ( odczucia matki, czy karmieniu towarzyszy cmokanie/klikanie?, kształt brodawki po karmieniu) ocenę efektywności pobierania pokarmu ( ruchy ssące, seria zassań, rytm ssania, połykanie, długość …

Cykl ssania u niemowlęcia

Podczas prowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Australii Zachodniej badań nad ssaniem u niemowląt wykorzystano ultradźwięki i pomiar podciśnienia. W trakcie cyklu ssania podciśnienie ma najpierw wartość bazową, która rośnie w miarę obniżania położenia języka i osiąga największą wartość, gdy język znajduje się w najniższym położeniu. Mleko zaczyna wypływać podczas obniżania języka. Następnie język ponownie unosi …

Trudności ze ssaniem u noworodków i niemowląt

Niektóre noworodki i niemowlęta manifestują trudności podczas ssania takie jak cmokanie, prężenie się, wyginanie, zasypianie w trakcie karmienia, ulewanie i inne. Wiele mam, których dziecko odmawia ssania piersi upatruje przyczyn takiego zjawiska w sobie. Jednak dzisiaj wiemy już, że wiele przyczyn leży również po stronie dziecka i nie zależą one od umiejętności czy uwarunkowań biologicznych …

Temat miesiąca: Krótkie wędzidełko podjęzykowe

Krótkie wędzidełko podjęzykowe jest wadą anatomiczną, która występuje u około 1,7% – 4,8% noworodków. Upośledza ono ruchomość języka, przez co utrudnia lub wręcz uniemożliwia dziecku prawidłowe ssanie piersi. Tak dzieje się u 12,8% – 44% noworodków z krótkim wędzidełkiem. Podstawowe problemy to przede wszystkim bolesność i uszkodzenia brodawek u matki oraz nieefektywne pobieranie pokarmu z …

Trudności w karmieniu

Problemy z karmieniem wynikają zwykle z niedojrzałości i (lub) zaburzeń czynnościowych funkcji ssania, ale też z wad w obrębie narządów twarzoczaszki. Mają one wpływ na kształtowanie wzorców karmienia, a w przyszłości – na rozwój mowy. Wady podniebienia twardego Wysokie podniebienie lub tzw. gotycki typ podniebienia nie zawsze będzie charakteryzował się trudnościami w karmieniu. Trudności napotkamy …

Odruchy oralne u noworodków i niemowląt

Doktor nauk o zdrowiu, neurologopeda – Mira Rządzka, specjalizująca się we wczesnych oddziaływaniach neurologopedycznych u noworodków i niemowląt z zaburzeniami orlalnymi, zwraca uwagę na konieczność prowadzenia oddziaływań z zakresu wczesnej interwencji u w/w grupy dzieciaczków, u których wystepują między innymi trudności w przyjmowaniu pokarmów drogą oralną. Zaburzenia pobierania pokarmów częstokroć towarzyszą innym, głębszym problemom rozwojowym, …