Karolina Giżyńska – Logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta: behawioralny, pedagogiczny, AAC, miofunkcjonalny, ręki… Jak również certyfikowany trener Treningu Umiejętności Społecznych SST.

W praktyce logopedycznej stawiam na holistyczne podejście do pacjenta, co oznacza, że terapia holistyczna podchodzi do człowieka jako do całości. Nie rozdziela go na poszczególne narządy i układy, ponieważ wszystkie narządy są ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie wpływają, tworząc jeden organizm. Częścią holistycznego podejścia do człowieka jest także zwrócenie uwagi na jego emocje. Często to właśnie emocje są podstawową przyczyną choroby.

Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi wyzwaniami rozwojowymi zdobywałam w przedszkolach, szkołach i centrach specjalistycznych. Współpracowałam i współpracuje ze specjalistami z wielu dziedzin: lekarzami różnych specjalizacji, fizjoterapeutami, psychologami, pedagogami, terapeutami słuchu.

Obecnie otacza kompleksową opieką małych pacjentów jak również osoby dorosłe wymagające specjalistycznej terapii, prowadząc diagnozy/konsultacje/terapie.
 
 

Nieustannie poszerza kompetencje uczęszczając na szkolenia oraz warsztaty, m.in.;

 • Analiza trzasków i techniki odblokowywania krążka stawu skroniowo- żuchwowego
 • Technika uwalniania mięśniowo-powięziowego z użyciem narzędzia. Zastosowanie w terapii pacjentów oraz po zabiegu frenulotomii i frenulektomii.
 • Niemowlak u logopedy II Miobobo. Krótkie wędzidełko języka u niemowląt.
 • PUMO. Program usprawniania motoryki oralnej.
 • Jak pracować z osobami z ASD według modelu TEACCH?
 • Terapia dziecka z prostym opóźnionym rozwojem mowy
 • Seplenienie boczne – diagnoza i terapia
 • Terapia miofunkcjonalna – terapia karmienia. Znaczenie funkcji prymarnych w rozwoju mowy.
 • Mowa bezdźwięczna – diagnoza, metody korekcji i terapia logopedyczna
 • Połykanie okiem logopedy
 • Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego
 • Terapia dzieci z zaburzeniami mowy pochodzenia korowego
 • Certyfikowany trener treningu umiejętności społecznych
 • Certyfikowany diagnosta i terapeuta treningu ręki, pierwszego i drugiego stopnia 
 • Certyfikowany Trener Metody Ortograffiti. Praca z uczniem z dysgrafią
 • Diagnoza funkcjonalna VB-MAPP
 • Jąkanie od teorii do praktyki
 • Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych dzieci
 • Diagnoza lateralizacji
 • Diagnoza i profilaktyka ryzyka dysleksji
 • Dojrzałość szkolna dzieci
 • Diagnoza i terapia osób z uszkodzonym narządem słuchu
 • Ocena wędzidełka
 • Metoda Ruchu Rozwijanego Weroniki Sherborne
 • Co nam mówią rysunki dziecka?
 • Trener Metody Ortograffiti. Praca z uczniem z dysgrafią.
 • Logopedia i terapia pedagogiczna – razem dla rozwoju mowy
 • Alternatywne formy komunikacji 
 • Zaburzenia neurorozwojowe 
 • Trzystopniowy kurs terapii behawioralnej 
 • Elementy terapii poznawczo-behawioralnej

Jestem autorką bloga o tematyce pedagogiczno-logopedycznej jak również pomocy dydaktycznych dla nauczycieli, specjalistów oraz rodziców. Prowadzę webinaria i kursy specjalistyczne.