To skuteczne metody leczenia, dogodne terminy, przyjazna atmosfera, profesjonalna pomoc.

Konsultujemy, diagnozujemy i prowadzimy terapię dzieci, młodzież i osób dorosłych.

Do każdego Pacjenta podchodzę w sposób indywidualny. Nie jesteście Państwo pewni czy zajmę się waszym problemem? Proszę o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego, który znajdziecie na mojej stronie lub bezpośrednio telefonicznie. Jeśli nie odbieram to znaczy, że w danej chwili diagnozuję lub prowadzę terapię.

Konsultacja, diagnoza, terapia neurologopedyczna dla dorosłych przeznaczona jest dla osób, które wskutek różnych czynników (wypadków, urazów, chorób, czynników rozwojowych i okołoporodowych) utraciły lub mają trudność z opanowaniem prawidłowej zdolności mowy. Terapię zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz oczekiwań pacjenta. W przypadku terapii neurologopedycznej kluczowy jest czas od momentu powstania zaburzenia do rozpoczęcia działań terapeutycznych. Jak najszybsze wykrycie uszkodzenia i podjęcie terapii daje większą szansę na szybką poprawę kondycji mowy.

W grupie pacjentów znajdują się:

  • osoby, które doznały uszkodzenia mózgu na skutek udarów niedokrwiennych lub krwotocznych
  • osoby, które doznały urazów czaszkowo-mózgowych (wypadki komunikacyjne)
  • osoby, które doznały urazów czaszkowo-mózgowych spowodowanych guzami
  • osoby, które doznały uszkodzeń ośrodków i dróg unerwiających narządy mowy (np. choroba Parkinsona)
  • osoby, które doznały porażenia nerwu twarzowego
  • osoby, które doznały uszkodzenia centralnego bądź obwodowego układu nerwowego, przejawiające się dysfunkcją w obrębie aparatu oddechowego, fonacyjnego, artykulacyjnego
  • oraz pacjenci ortodontyczni

Konsultacja, diagnoza, terapia neurologopedyczna dla dzieci i młodzieży przeznaczona jest dla osób z uszkodzeniami i dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, z obciążonym okresem ciążowym i okołoporodowym, zespołami genetycznymi oraz z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy i komunikacji.

Diagnoza i terapia jąkania ( dzieci/osoby dorosłe)

Diagnoza i terapia miofunkcjonalna

W zaburzeniach miofunkcjonalnych przede wszystkim należy doszukiwać się nieprawidłowego sposobu połykania, tzw. typu niemowlęcego (w trakcie połykania język wsuwa się między zęby, napierając na nie). Niesie ono za sobą wiele problemów, szczególnie ortodontycznych (wady zgryzu) i logopedycznych (wady wymowy, głównie seplenienie międzyzębowe). Masa języka, która bierze aktywny udział w procesie połykania, jest zbudowana z wielu mięśni, których praca określa jej ruchy. Jeżeli koordynacja mięśni jest zaburzona, język nie jest w stanie przesuwać śliny czy pokarmu, a żeby to zrobić, korzysta z pomocy innych sąsiadujących mięśni, kompensując sobie swoje braki. Chcąc przywrócić prawidłową pracę języka, należy wyrównać napięcie mięśniowe wraz z funkcjami mięśni znajdujących się w okolicach twarzy.  

W terapii miofunkcjonalnej oprócz prawidłowego połykania duży nacisk kładziony jest na prawidłową pozycję spoczynkową języka, która nierzadko jest wadliwa. W prawidłowej pozycji spoczynkowej masa języka lekko przylega do podniebienia twardego, usta są zamknięte, zęby są zwarte, a oddychanie odbywa się przez nos.

Terapia logopedyczna ( dzieci/ osoby dorosłe)

Terapia dyzartrii

  • Oferta skierowana głównie dla pacjentów z zaburzeniem mowy na poziomie wykonawczym ruchomego mechanizmu mowy, spowodowanego uszkodzeniem centralnego bądź obwodowego układu nerwowego, a przejawiającego się dysfunkcją w obrębie aparatu oddechowego, fonacyjnego, artykulacyjnego. W wyniku uszkodzenia powstaje tzw. mowa dyzartryczna, która charakteryzuje się tym, że jest powolna, niewyraźna, afoniczna (czyli bezgłośna) z tzw. przydźwiękiem nosowym.

W czym jeszcze możemy pomóc?