Neurologopeda

Ważny komunikat

Pacjentom, którzy potwierdzili wizyty jednakże nie przybyli na nie i nie poinformowali mnie o swojej rezygnacji będę mogła zaproponować ponowne skorzystanie z wizyty pod warunkiem dokonania przedpłaty na poczet przyszłej wizyty. Sytuacja dotyczy tylko tych pacjentów, którzy potwierdzają przybycie, nie przyjeżdżają na wizyty, nie odbierają telefonów i tym samym blokują miejsce innym osobom oczekującym na konsultacje lub terapie.

Pacjent po zarejestrowaniu się będzie proszony o uregulowanie części opłaty, która będzie warunkiem utrzymania wizyty. Brak płatności w wyznaczonym terminie wiąże się z odwołaniem wizyty.

Zmiany jakie wprowadzam podyktowane są troską o pacjentów, którzy czekają na terminy wizyt. Mam nadzieję, że to pozwoli na zwiększenie dostępności oferowanych przeze mnie usług neurologopedycznych.

Możesz również polubić…