Wpływ wysokich technologii na rozwój mowy dziecka

Czy wysokie technologie mają wpływ na rozwój mowy? Prawdą jest, że wysokie technologie mają ogromny wpływ na rozwój sfery emocjonalnej, intelektualnej czy fizycznej lecz niekorzystny. Neurobiolodzy ostrzegają: dzieci urodzone w epoce wysokich technologii (od końca lat dziewięćdziesiątych XX w.) w odmienny sposób kształtują swoje relacje ze światem, z ludźmi i z językiem. Badania prowadzone w …

Konsultacja/ terapia online

W trakcie KONSULTACJI/ TERAPII LOGOPEDYCZNEJ ONLINE, specjalista zrealizuje wszelkie usługi, które są możliwe do wykonania zdalnie. Logopeda online – dla kogo? Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, jak i dorosłych. Twoje dziecko mówi słabiej niż rówieśnicy, nie wymawia wszystkich głosek, być może potrzebuje konsultacji logopedycznej. Jeśli jesteś dorosłą osobą, masz wadę wymowy, chciałbyś mówić wyraźnie, być …

Ryzyko dysleksji u przedszkolaka

Nauczycielom wychowania przedszkolnego i rodzicom pojęcie dysleksji kojarzy się głównie z nauką. Niesłusznie, gdyż pierwsze symptomy zapowiadające  ewentualne trudności dziecka z czytaniem i pisaniem możemy zaobserwować już w wieku 3-7 lat. Chodzi o objawy dysharmonii rozwoju psychoruchowego czyli opóźniania rozwoju niektórych funkcji poznawczych i ruchowych leżących u podstaw uczenia się czynności czytania i pisania.  Musimy …