Nadwrażliwość na dotyk

Badania psychologii prenatalnej wykazały, że reakcja na dotyk jest pierwszym przejawem wrażliwości na bodźce zewnętrzne ujawnianym przez płód. U noworodka występuje ona automatycznie – kiedy dziecko jeszcze dobrze nie widzi ani nie mówi, instynktownie bada świat dotykiem. Receptory dotykowe znajdują się w wargach umożliwiają ssanie, odruchy chwytne rąk pozwalają sięgać do źródła ciepła; zmysł dotyku …

Zasady

Drodzy Rodzice, Szanowni Państwo! Bardzo proszę o zapoznanie się i przestrzeganie poniższych zasad obowiązujących w Gabinecie. To wszystkim nam ułatwi funkcjonowanie, a tym samym unikniemy nieprzyjemnych sytuacji. Wizytę należy odwołać/ potwierdzić na dwa 2 dni przed planowanym terminem spotkania. Dostajecie Państwo dedykowaną wiadomość SMS. W przypadku braku wiadomości bardzo proszę o kontakt telefoniczny. Brak jakiejkolwiek …

Wznawiamy konsultacje

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice W ”Mowa od Nowa” Centrum Terapii Karolina Giżyńska wznawiamy konsultacje i diagnozy ( wygospodarowałam dodatkowo kilka godzin w tygodniu.) Sukcesywnie pojawiają się również miejsca na stałą terapię. ( Jeżeli w chwili obecnej nie dysponuję miejscem, przyjmuję pacjenta na listę rezerwową i staram się w możliwie jak najkrótszym czasie zabezpieczyć jemu terapię …

Projekt : Frenulotomia

Wsparcie rodzica, wsparcie dziecka przed oraz po zabiegu podcięcia wędzidełka języka oraz wargi górnej to efekt szeroko prowadzonych konsultacji w środowisku logopedów, neurologopedów, doradców laktacyjnych, fizjoterapeutów oraz ortodontów. Udostępniony materiał przez dr Mirę Rządzką w postaci drukowanej publikacji jest efektem wieloletnich badań własnych nad umiejętnością przyjmowania dotyku w obszarze oralnym u dzieci ale przede wszystkim …

Sekwencja Pierre’a Robin’a

Sekwencja (zespół) Pierre’a Robin’a to zespół wad wrodzonych twarzoczaszki, wynikający z zaburzenia rozwoju żuchwy w okresie embrionalnym zarodka. Został opisany przez francuskiego lekarza stomatologa, Pierre’a Robin’a w 1923 roku.Przedstawił on raport o dziecku zaznaczając triadę objawów: mała żuchwa, rozszczep podniebienia i zapadanie się języka do tyłu, którą później nazwano zespołem Pierre’a Robin’a. Określenie to funkcjonowało …

Dysfonia

Do zaburzeń głosu może dojść na skutek wielu różnych czynników. Dysfonia może objawiać się zmianą barw czy poziomu głośności głosu. Może nawet dojść do zaniku czy wręcz utraty głosu i niemożności wypowiedzenia jakiegokolwiek słowa. Bardzo częstą przyczyną problemów z głosem są infekcje i nadwyrężenie strun głosowych. Tym bardziej miło mi poinformować, że pacjentka zmagająca się …

WAŻNE

Mając na uwadze dobro Pacjentów, zarówno tych małych jak i tych nieco starszych oraz swoje własne, bardzo proszę o to, aby nie przyprowadzać na diagnozę/ konsultację/ terapię przeziębionego lub chorego dziecka. W przypadku przyjścia dziecka z objawami infekcji na diagnozę, terapię oraz inne zajęcia zostanie ono odesłane do domu. Kiedy twoje dziecko jest chore lub ma objawy infekcji: a) Proszę poinformuj …

Terapia neurologopedyczna

Kierowana jest do osób z uszkodzeniami, niedorozwojem układu nerwowego, porażeniem nerwu twarzy, dyzartrii. W grupie pacjentów znajdują się: osoby, które doznały uszkodzenia mózgu na skutek udarów niedokrwiennych lub krwotocznych osoby, które doznały urazów czaszkowo-mózgowych (wypadki komunikacyjne) osoby, które doznały urazów czaszkowo-mózgowych spowodowanych guzami osoby, które doznały uszkodzeń ośrodków i dróg unerwiających narządy mowy (np. choroba …

Diagnoza neurologopedyczna

Przeprowadzana jest z wykorzystaniem prób testowych dostosowanych do występujących zaburzeń, na podstawie której można ocenić rodzaj, zakres i stopień zaburzeń. Obejmuje również wywiad z pacjentem i rodziną, oraz analizę dokumentacji medycznej. W celu dokładnej i kompleksowej oceny stanu pacjenta wskazane jest udostępnienie wyników dotychczas przeprowadzonych badań. Z uwagi na stan i możliwości pacjenta proces diagnostyczny …