Terapia Miofunkcjonalna

Terapia miofunkcjonalna jest coraz bardziej popularnym sposobem oddziaływania logopedycznego zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych, u których występują zaburzenia funkcji w przestrzeni orofacjanej, wady anatomiczne w budowie narządów mowy, czy nieprawidłowe nawyki angażujące mięśnie orofacjum. Do podjęcia terapii niezbędna jest diagnoza miofunkcjonalna, która to w większości przypadków powinna być poparta oceną wielospecjalistyczną, w tym: …