Neurologopeda

Terapia neurologopedyczna

Kierowana jest do osób z uszkodzeniami, niedorozwojem układu nerwowego, porażeniem nerwu twarzy, dyzartrii.

W grupie pacjentów znajdują się:

  • osoby, które doznały uszkodzenia mózgu na skutek udarów niedokrwiennych lub krwotocznych
  • osoby, które doznały urazów czaszkowo-mózgowych (wypadki komunikacyjne)
  • osoby, które doznały urazów czaszkowo-mózgowych spowodowanych guzami
  • osoby, które doznały uszkodzeń ośrodków i dróg unerwiających narządy mowy (np. choroba Parkinsona)
  • dzieci, u których występuje niesamoistny opóźniony rozwój mowy, na skutek uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (m.in. mózgowe porażenie dziecięce)
  • osoby, które doznały porażenia nerwu twarzowego
  • osoby, które doznały uszkodzenia centralnego bądź obwodowego układu nerwowego, przejawiające się dysfunkcją w obrębie aparatu oddechowego, fonacyjnego, artykulacyjnego
  • oraz pacjenci ortodontyczni

Możesz również polubić…