Neurologopeda

Diagnoza neurologopedyczna

Przeprowadzana jest z wykorzystaniem prób testowych dostosowanych do występujących zaburzeń, na podstawie której można ocenić rodzaj, zakres i stopień zaburzeń. Obejmuje również wywiad z pacjentem i rodziną, oraz analizę dokumentacji medycznej. W celu dokładnej i kompleksowej oceny stanu pacjenta wskazane jest udostępnienie wyników dotychczas przeprowadzonych badań. Z uwagi na stan i możliwości pacjenta proces diagnostyczny może być rozłożony w czasie i zaplanowany na dwa spotkania.

Ze względu na zmieniający się obraz zaburzeń, spowodowany stabilizacją stanu zdrowia pacjenta (szczególnie w krótkim czasie po incydencie neurologicznym) na początku możliwe jest postawienie jedynie wstępnej diagnozy, która weryfikowana jest w trakcie procesu terapeutycznego.

Możesz również polubić…