Wędzidełko

Wędzidełko w pytaniach..

Jakie są konsekwencje skrócenia wędzidełka?

 1. Zaburzony schemat motoryczny ssania,
 2. Problemy z efektywnym ssaniem,
 3. Zaburzenie rozwoju motoryki języka,
 4. Płytkie bolesne zassanie piersi,
 5. Krztuszenie się, nasilony odruch kąsania,
 6. Ucieczka w sen, długie mało efektywne karmienia
 7. Zaburzenie pozycji spoczynkowej języka na podniebieniu
 8. Dźwięki towarzyszące karmieniu ( klikanie, cmokanie)
 9. Objawy refluksu/cofania się pokarmu
 10. Słabe przyrosty lub zbyt duże przyrosty masy ciała
 11. Objawy kolki/gazy
 12. Nieprawidłowa artykulacja
 13. Kształtujące się wady zgryzu
 14. Kształtująca się dysfunkcja oddychania
 15. Połykanie typu infantylnego
 16. Lordoza odcinka szyjnego
 17. Nieprawidłowa postawa ciała
 18. Inne…

Czy krótkie wędzidełko powoduje, że dziecko będzie miało problem z rozwojem mowy?

Generalnie krótkie wędzidełko nie wpływa na opóźnienie rozwoju mowy, chyba że mamy do czynienia ze sytuacją gdzie język jest całkowicie przyrośnięty i właściwa diagnoza postawiona jest bardzo późno ( Tak! Takie sytuacje też mają miejsce!). Krótkie wędzidełko będzie zaburzało właściwą artykulację, powodowało zastępowanie głosek trudniejszych – łatwiejszymi do wypowiedzenia lub całkowite ich pominięcie w wymowie dziecka.

Czy wędzidełko się rozciąga?

Faktycznie, można trafić na takie opinie, nawet wśród lekarzy, że wędzidełko się rozciągnie, nie ma konieczności podcinania i zalecane są ćwiczenia logopedyczne. Niestety to nieprawda.  Wędzidełko podjęzykowe zbudowane jest z kolagenu typu 1. Ten typ kolagenu jest przede wszystkim odpowiedzialny za wytrzymałość na rozciąganie tkanek i dlatego nie ulega rozciąganiu.  Komórki kolagenowe typu I pod wpływem „rozciągania” można wydłużyć  tylko o 3%  swej długości, po czym wracają do pierwotnego stanu, czyli wędzidełka nie da się rozciągnąć! 

Kiedy i czy podcinać?

Im szybciej tym lepiej dla dziecka. Procedura pozabiegowa w dochodzeniu do sprawności języka u dzieci poddawanych zabiegowi podcięcia wędzidełka języka w pierwszych dniach życia dokonywana jest przy niewielkim wsparciu rodzica i terapeuty. Inaczej sprawa wygląda u dzieci starszych i dorosłych. Musimy pamiętać, że im starszy pacjent tym więcej nawyków i kompensacji. Czasami dochodzi nam również konieczność  odwrażliwiania w obrębie jamy ustnej aby móc przygotować pacjenta do czekających go stymulacji.

Diagnoza – do kogo się zgłosić?

Logopeda/ Neurologopeda dokonuje oceny anatomiczno-funkcjonalnej języka. Na tą ocenę składają się wszystkie funkcje , na które wpływa budowa języka oraz ruchomość języka i wędzidełka oraz to czy i w jakim stopniu skrócone wędzidełko będzie wpływało na prawidłowy rozwój. Może zdarzyć się tak, że w pisemnej diagnozie otrzymamy zalecenia skonsultowania dziecka z fizjoterapeutą, osteopatą lub ortodontą z uwagi na występujące nieprawidłowości ujawnione w próbach diagnostycznych.

Kto kwalifikuje pacjenta do zabiegu?

Uwzględniając wiedzę medyczną, stan zdrowia pacjenta, tylko i wyłącznie lekarz kwalifikuje do zabiegu i dobiera jego rodzaj, znieczulenie zakres zabiegu oraz postępowanie po jego zakończeniu.

Logopeda/neurologopeda przygotowuje pacjenta do ewentualnej interwencji chirurgicznej.

Czy po zabiegu problemy związane z krótkim wędzidełkiem języka znikną?

Należy pamiętać, że interwencja chirurgiczna jest wstępem do przywrócenia właściwej funkcji języka. Zagadnienie związane z podcięciem wędzidełka języka jest bardzo złożone. Wszystkie struktury organizmu człowieka są ze sobą powiązane i tworzą funkcjonalną całość, wzajemnie na siebie oddziałując, a długość procesu terapeutycznego zależeć będzie od współistniejących dysfunkcji takich jak np. zmienione napięcie mięśniowe.

Czy istnieją jakieś przeciwwskazania do wykonania zabiegu?

Należy pamiętać, że przeciwwskazaniem do podjęcia zabiegu w obrębie wędzidełka języka mogą być:

1. Zaburzenia krzepliwości krwi,

2. Przyjmowanie leków, które obniżają krzepliwość,

3. Infekcja górnych dróg oddechowych,

4. Uczulenie na leki znieczulające,

5. Ubytki próchnicowe,

6. Ogólny zły stan zdrowia pacjenta,

7. Pacjent nieprzygotowany do zabiegu, niewspółpracujący.

W takich sytuacjach należy liczyć się z tym, że operator może odroczyć lub całkowicie zaniechać wykonania zabiegu.

Jakie są zalecenia pozabiegowe?

Zalecenia pozabiegowe otrzymujecie Państwo bezpośrednio od operatora ( lekarza) i należy bezwzględnie stosować się do nich dlatego, że to lekarz bierze odpowiedzialność za pacjenta po zabiegu. Nie szukamy innych zaleceń na forach, grupach społecznościowych czy dyskusyjnych. Jeśli zgłaszamy się do konkretnego lekarza/ logopedy czy neurologopedy tzn. że mamy do niego pełne zaufanie = postępowanie zgodnie z zaleceniami.

Możesz również polubić…