BOBO,W trakcie i po terapii ( rezultaty),Wędzidełko

Tyłożuchwie + skrócone wędzidełko

Ankyloglossia występuje od urodzenia. Idealnym rozwiązaniem byłaby sytuacja gdyby została ” wyłapana” już u noworodka. Dlaczego? Ruchy języka, które dziecko wykonuje od urodzenia (a nawet jeszcze wcześniej) “zapisują się” jako wzorzec mięśniowy, a na tym wzorcu budowana jest odruchowość oralna, a w następnych etapach dalsze funkcje języka…aż do artykulacji.

Jeśli na etapie noworodkowym/niemowlęcym zaburzone lub zniesione zostaną odruchowe reakcje oralne, a w konsekwencji nie zostaną poddane odpowiednim stymulacjom mającym na celu podbudzenie, aktywizację, odbudowanie odruchu czy zniwelowanie nieprawidłowych zachowań oralnych, w przyszłości możemy spodziewać się takich problemów jak:

  • trudności z rozszerzaniem diety,
  • zaburzenia dysfagiczne ( trudności w połykaniu)
  • kształtowanie się nieprawidłowego toru oddechowego ( oddychanie przez usta)
  • wady zgryzu
  • nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka
  • zaburzenia artykulacyjne
  • nadmierne ślinienie
  • wady postawy

Nieprawidłowe ruchy języka, wady wymowy i wady zgryzu wzajemnie się warunkują. Warto pamiętać, że wzorce ruchowe języka nabywamy od pierwszych chwil życia i często to od wędzidełka zależy, czy będą to wzorce prawidłowe czy nie. Na wzorcach wypracowanych podczas np. nieprawidłowego ssania u noworodka zbuduje się za kilka lat niewłaściwa artykulacja głosek.

Na zdjęciu poniżej przedstawiam Wam mojego pacjenta ( obecnie 6 miesięcy). Gdy pierwszy raz do mnie trafił zdiagnozowane zostało krótkie wędzidełko języka+ tyłożuchwie + zaburzenia odruchów oralnych ( to tak w skrócie).

Dwa zdjęcia przedstawiają tego samego BOBO ( przed i w trakcie terapii). Drugie zdjęcie wykonano po zabiegu podcięcia wędzidełka oraz w trakcie oddziaływań miofunkcjonalnych. Różnica? Kolosalna !

Dlatego bardzo ważna jest współpraca na linii Mama- Terapeuta, ilość powtórzeń jak również i serii. Dlaczego? BOBO wytycza nam szlak, po którym podążamy, a nie odwrotnie. A Mama zawsze stoi na czele oddziaływań domowych, które są przedłużeniem tego co dzieje się w gabinecie. Na tym jeszcze nie kończymy. Ale duma z Mamy, która cudownie zastosowała się do wszystkich instruktaży mnie rozpiera!

Możesz również polubić…