Wędzidełko

To warto wiedzieć o zabiegu wędzidełka języka

Przygotowanie do zabiegu

Jak do każdego zabiegu medycznego, również do korekty wędzidełka języka należy się przygotować. Przygotowanie następuje w gabinecie logopedy/ neurologopedy i równolegle w domu pacjenta, który powinien stosować się do instrukcji i wytycznych terapeuty przygotowujących do zabiegu. Niestety logopeda nie ma wpływu na systematyczność i rzetelność wykonywanych ćwiczeń. Może jedynie przypominać o konieczności ich wykonywania.

Dlaczego przygotowujemy się przed zabiegiem?

Aby odwrażliwić aparat artykulacyjny, wzmocnić mięśnie języka, wyuczyć określone ruchy i pozycje, rozluźnić tkanki. Jest to bardzo istotny etap, który ułatwi pracę po zabiegu, kiedy to należy intensywnie ćwiczyć aby uniknąć możliwych powikłań np. zwrostów.

A po zabiegu….

Konieczne są masaże zgodne z zaleceniami operatora ( osoby wykonującej zabieg!) ćwiczenia i praca nad mięśniami i tkanką. Kontynuujemy ćwiczenia zgodnie z zaleceniami neuro/logopedy. Celem takiego postępowania jest poprawa ruchomości języka, a w konsekwencji poprawa funkcji prymarnych i artykulacji. Nie należy pomijać tego etapu rehabilitacji pozabiegowej.

Często zdarza się, że rodzic po podcięciu wędzidełka języka zauważa kolosalną zmianę w mowie dziecka i odpuszcza cały proces pozabiegowy, a gdy przychodzi do kontroli po podcięciu wędzidełka okazuje się, że pojawiają się niespodzianki np. w postaci zrostów czy nieprawidłowej funkcji języka.

Dlatego należy pamiętać, że sama w sobie interwencja chirurgiczna jest wstępem do przywrócenia właściwej funkcji języka. Zagadnienie związane z wędzidełkiem języka jest bardzo złożone. Wszystkie struktury organizmu człowieka są ze sobą powiązane i tworzą funkcjonalną całość, wzajemnie na siebie oddziałując. Dlatego też długość procesu terapeutycznego zależeć będzie od współistniejących dysfunkcji takich jak np. zmienione napięcie mięśniowe.

Możesz również polubić…