Neurologopeda Płock zajmuje się terapią zarówno dzieci, jak i dorosłych, którzy cierpią na afazję, dysfazję, anartię, dyzartię, dysologię, porażenie mózgowe, autyzm czy mutyzm, ale nie jest terapią samą w sobie. Błędnie uważa się, że neurologopeda wspomaga mowę osób chorych psychicznie. Neurologopeda diagnozuje zaburzenia mowy i języka, wynikające z uszkodzeń w obrębie układu nerwowego.

Konsultuję i prowadzę terapię dzieci oraz osób dorosłych

po incydentach neurologicznych

po przebytych udarach i wypadkach komunikacyjnych

spektrum autyzmu

Konsultacja i terapia neurologopedyczna dla dorosłych przeznaczona jest dla osób, które wskutek różnych czynników (wypadków, urazów, chorób, czynników rozwojowych i okołoporodowych) utraciły lub mają trudność z opanowaniem prawidłowej zdolności mowy. Terapię zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz oczekiwań pacjenta.

W przypadku terapii neurologopedycznej kluczowy jest czas od momentu powstania zaburzenia do rozpoczęcia działań terapeutycznych. Jak najszybsze wykrycie uszkodzenia i podjęcie terapii daje większą szansę na szybką poprawę kondycji mowy.