Na skróty

Rozwój mowy dziecka

I okres- melodii trwa od urodzenia do 1 roku życia dziecka. Początkowo dziecko komunikuje się z otoczeniem wyłącznie za pomocą krzyku nieuświadomionego, później już celowego i świadomego. Między 2-3 miesiącem życia zaczyna głużyć (ćwiczy w ten sposób język, wargi, podniebienie). Między 6-7 miesiącem życia dziecko zaczyna gaworzyć, powtarzając dźwięki zasłyszane z otoczenia (np. ma- ma, ba-ba, pa-pa), nie rozumiejąc jednak ich znaczenia.  Pod koniec tego etapu rozwoju dziecko rozumie proste komunikaty (np. „pokaż lampę”, „zrób pa pa”) oraz poprawnie wymawia samogłoski a, e, i oraz spółgłoski m, b, n, d, t.


II okres- wyrazu to czas pomiędzy 1-2 rokiem życia. Dziecko używa wszystkich samogłosek z wyjątkiem nosowych (ą, ę) oraz wymawia spółgłoski; p, pi, b, m, t, d, n, k, j, ś, ź, ć, dź, ch. Pozostałe zastępuje innymi o zbliżonym miejscu artykulacji. Grupy spółgłoskowe upraszcza i skraca najczęściej do jednej spółgłoski np: mleko-meko, kaczka-kaka itp. Mowę w tym okresie cechują jednowyrazowe wypowiedzi. Dziecko zna  około 300 słów.


III okres- zdania przypada na czas między 2-3 rokiem życia. Dziecko powinno prawidłowo wymawiać głoski: p, b, n, pi, bi, mi, f, w, fi, wi, k, g, ch, t, d, n, l oraz samogłoski nosowe. W trzecim roku życia dziecko powinno wypowiedzieć zdanie złożone z około 4-5 słów.


IV okres- swoistej mowy dziecięcej  trwa od 3 do 7 roku życia. W tym czasie w dalszym ciągu wzbogaca się słownictwo oraz rozwija się umiejętność budowania zdań złożonych.
Należy zaznaczyć, że dziecko w wieku:-3 lat powinno dobrze rozumieć mowę otoczenia , porozumiewać się prostymi zdaniami oraz wymawiać wszystkie samogłoski i spółgłoski z wyjątkiem  s,z, c, dz oraz sz, rz, cz, dz i r.-4 lat powinno wymawiać prawidłowo s, z, c, dz.-5-6 lat powinno stopniowo opanowywać wymowę głosek sz, rz, cz, dż  a następnie r.-7 lat ma utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia.

Trzeba mieć świadomość różnic indywidualnych i zindywidualizowanego tempa rozwoju mowy u różnych dzieci. Jednak wszelkie odstępstwa od powyższego schematu powinny być konsultowane z logopedą.

Możesz również polubić…