Mutyzm, jąkanie

Za drzwiami gabinetu….

Obecnie coraz częściej do mojego gabinetu trafiają dzieci ze zdiagnozowanym mutyzmem wybiórczym oraz niepłynnością mowy na tle emocjonalnym.

Statystyki są porażające i niestety tendencja ta jest wzrostowa.

Obraz kliniczny dziecka z mutyzmem wybiórczym jest zależny od stopnia nasilenia objawów . Mutyzm wybiórczy nieleczony lub nieprawidłowo zdiagnozowany utrwala się i uniemożliwia prawidłowy rozwój społeczno-emocjonalny-dziecka.

Niezwykle istotna jest wczesna diagnoza i terapia dostosowana do indywidualnych możliwości dziecka .

W procesie terapeutycznym również bardzo istotną rolę odgrywa relacja między rodzicami, a nauczycielami oraz ścisła współpraca z psychologiem, który przejmuje rolę koordynatora ( przynajmniej tak powinno to funkcjonować !)

Dziecko z mutyzmem wybiórczym potrzebuje wsparcia oraz zapewnienia poczucia bezpieczeństwa w placówce oświatowej , tak aby mogło przezwyciężyć lęk przed mówieniem.

Nie zapominajmy o tym…

Możesz również polubić…