Mutyzm, jąkanie

Mutyzm wybiórczy

Mutyzm wybiórczy to zaburzenie lękowe dotyczące lęku przed mówieniem w stosunku do niektórych ludzi, miejsc lub sytuacji. Najczęściej pierwsze niepokojące sygnały rodzice otrzymują z chwilą pójścia dziecka do przedszkola. Czasem sami widzą, że dziecko jest bardzo nieśmiałe, bojaźliwe i często wycofuje się z niepewnych dla niego, nowych, niekomfortowych sytuacji. Zdarza się, że sami też mieli podobne problemy w dzieciństwie.

Mutyzm wybiórczy to rodzaj specyficznej fobii i tak jest klasyfikowany w najnowszych podręcznikach psychiatrycznych.

Lęk w fobii nie jest racjonalnie uzasadniony, ale negatywnie wpływa na nasze emocje i ciało, może wystąpić np. przyspieszone bicie serca, nadmierna potliwość, brak tchu czy drżenie kolan. Aby zdiagnozować fobię, lęk musi utrudniać codzienne funkcjonowanie. Osoby z mutyzmem wybiórczym boją się mówić i być słyszane, a czasem nawet widziane podczas mówienia. Dzieci dotknięte tym zaburzeniem reagują różnie, w zależności od stopnia nasilenia lęku. Co ważne: dziecko potrafi mówić adekwatnie do wieku i chce mówić, ale mimo to nie jest w stanie lub mówi pojedyncze słowa, często cicho albo szeptem. Zdarza się, że przysłania usta rękami. Może ono w ogóle nie odzywać się do nauczycieli czy rówieśników lub mówić pojedyncze słowa albo mówić tylko do niektórych osób. Niektóre z dzieci mają np. problemy z korzystaniem z toalety na terenie przedszkola oraz jedzeniem drugiego śniadania lub obiadu poza domem.

Charakterystyczne zachowania dla dziecka z mutyzmem wybiórczym – przy czym należy zaznaczyć że każde dziecko jest inne, a podana charakterystyka jest tylko przykładem wspólnych cech wielu dzieci, które boją się mówić w przedszkolu:

     Unika kontaktu wzrokowego – czyli odwraca głowę w innym kierunku lub patrzy na podłogę. Może się wydawać, że dziecko ignoruje rozmówcę lub jest nieprzyjaźnie nastawione. A prawdą jest to, że ono po prostu boi się odpowiedzieć i nie wie, jak ma zareagować. Unikając kontaktu wzrokowego stara się „zniknąć” lub „być niewidzialne

 Nie uśmiecha się, twarz nie wyraża emocji – w przedszkolu dziecko cały czas odczuwa lęk, ponieważ czuje presję na mówienie (oczekuje się od niego komunikacji werbalnej). Dlatego ciężko mu śmiać się i wyrażać swobodnie emocje, nawet gdy z usposobienia jest żartownisiem i śmieszkiem, czemu daje wyraz w domu. Należy odróżnić od wesołego czy szyderczego uśmiechu – „uśmiech nerwowy”, który może pojawić się w trudnych sytuacjach. Niektóre dzieci nie okazują bólu, dlatego można nie dostrzec ich złego samopoczucia. Są dzieci, które nie zapłaczą, nawet jak złamią rękę.

    Porusza się sztywno, w dziwny, nienaturalny sposób – kiedy odczuwa lęk lub wie, że jest obserwowane.

   Z trudnością używa zwrotów grzecznościowych – słowa „dzień dobry”, „dziękuję”, „cześć”, „przepraszam” itd. mają tzw. wysokie obciążenie komunikacyjne, dlatego przychodzą one dziecku z mutyzmem wybiórczym z ogromną trudnością i „opanowuje” je, kiedy pokona lęk przed mówieniem, pod koniec terapii.

   Jest dobrym obserwatorem – lęk wzmaga zmysły, co jest dla dziecka błogosławieństwem, kiedy może szybko znaleźć różnice na obrazku i przekleństwem, kiedy nie umie przefiltrować informacji mniej istotnych i jest rozproszone nadmiarem bodźców.

    Jest wrażliwe, również na uczucia innych – szczególnie wrażliwe na krzywdę innych ludzi i zwierząt.

   Jest inteligentne, spostrzegawcze, ciekawskie – zwykle osiąga dobre wyniki w nauce, zwłaszcza, jeśli nie wymaga to wypowiedzi ustnych, jednak nauczyciele czasami podejrzewają dzieci z mutyzmem wybiórczym o ściąganie na pracach pisemnych, ponieważ są wzorowe i kontrastują z brakiem odpowiedzi ustnej. A to tylko dowodzi, że brak mowy nie oznacza braku wiedzy. Dzieci z mutyzmem wybiórczym mogą być uczniami wybitnymi, przeciętnymi i słabymi, ale nigdy nie powinny być oceniane przez pryzmat tego, czy mówią, czy nie.

Potrzebuje więcej czasu, aby udzielić odpowiedzi na pytanie – zwłaszcza, kiedy lęk jest nasilony albo przy poznaniu nowej osoby. Dlatego warto odczekać 5 sekund na odpowiedź, a przy jej braku przeformułować pytanie na takie, które daje dziecku wybór (czy wolisz X czy Y) lub wymagające krótszej odpowiedzi, ewentualnie odpowiedzi tak/nie. Może się również zdarzyć, zwłaszcza przy utrwalonym MW, że dziecko odpowie niewerbalnie, co powinniśmy zaakceptować

Czynniki podtrzymujące

Bez świadomości tego co się z dzieckiem dzieje rodzina, znajomi i nauczyciele mogą wzmacniać strach przed mówieniem  poprzez:

 •     wywieranie presji na dziecku,  aby mówiło ( często w bardzo subtelny sposób)
 •       pozwolenie dziecku na wycofanie się z jakichkolwiek sytuacji społecznych

Możliwe czynniki podtrzymujące MW w domu wg Maggie Johnson 2017

 • Dziecko często słyszy „on/ona nie mówi”, „Nie oczekuj od niej/niego, że się odezwie” itp.
 • Lęk dziecka przed mówieniem nie został otwarcie z nim omówiony
 • Pomimo wyraźnej trudności dziecka naciska się je na to aby mówiło
 • MW wywołuje wśród członków rodziny wielki niepokój/ wstyd / zakłopotanie, które są przenoszone na dziecko co powoduje, że odczuwa ono ogromną presję  ( np. częste dopytywanie o postępy, wypytywanie dziecka dlaczego tak się zachowuje, kiedy ma zamiar to zmienić)
 • Stawianie dziecku nieosiągalnych celów lub obiecywanie nagrody jeśli zacznie mówić (presja!!!)
 •  Reagowanie w imieniu dziecka aby uniknąć wstydu/rozczarowania ( np. odpowiadanie za dziecko, odbieranie z rąk drugiej osoby czegoś co ona podaje dziecku)
 • Milczenie jest wyuczoną reakcją wobec obcych albo formą wyrażania gniewu (modelowanie zachowania)
 • Zbyt mało okazji do uczestnictwa i obserwacji interakcji społecznych poza kręgiem rodzinnym
 •  Zbyt intensywnie  ostrzega się dziecko przed rozmową z obcymi/podejmowaniem ryzyka
 • Pozwala się dziecku unikać jakichkolwiek aktywności powodujących niepokój, zamiast modyfikować działania stosowane do potrzeb dziecka i pomagać mu w zrozumieniu jego lęku i pokonaniu go
 •   Okazywanie czułości/przytulanie dziecka, gdy się wycofuje zamiast wtedy , gdy podejmuje się uczestnictwa w rozmowie

Możliwe czynniki podtrzymujące MW w przedszkolu  wg Maggie Johnson

 •  Lęk przed mówieniem nie został otwarcie omówiony z dzieckiem
 • Z powodu niemówienia dziecko odczuwa dezaprobatę ze strony rówieśników/dorosłych
 •  Dziecko  odczuwa presję mówienia  (np. zaproszony do uczestnictwa w dyskusji  czuje się w centrum uwagi- zamiera na myśl, że może być wywołany do odpowiedzi na zadanie pytanie)
 •  Dorosły patrzy na dziecko czekając na odpowiedź lub domaga się kontaktu wzrokowego.
 • Dziecku przedstawia się możliwe korzyści  za to, co mógłby zrobić, zamiast nagradzać to, co faktycznie mu się udaje
 • Stawia się nierealne oczekiwania wobec dziecka  np. gdy ktoś mówi „Czy dziś jesteś gotowy do mnie mówić?” , „Nie pomogę Ci jeśli mi nie powiesz o co chodzi.”
 • Występuje duża publiczność, możliwość, że ktoś usłyszy. Stwarza się mało okazji do pracy 1:1z dorosłym lub z przyjacielem, do którego dziecko odzywa się w domu.
 • Od dziecka  oczekuje się zgłaszania próśb o pomoc, wyjścia do toalety, zakomunikowania złego samopoczucia,  itp. kiedy on nie jest w stanie tego zrobić.
 • Nie ma wytworzonych więzi społecznych poprzez izolację/ignorowanie przez kolegów i/lub nauczycieli
 •  niespójność działań kadry przedszkolnej, sprzeczne oczekiwania 
 • Nie dostrzega się potrzeby zmiany – alternatywne formy komunikacji są akceptowane i używane jako substytut mówienia, zamiast komunikacji werbalnej
 • Okazuje się zaskoczenie, skupia się uwagę na fakcie, że dziecko przemówiło, zamiast naturalnej  kontynuacji rozmowy.
 • Dorośli oczekują od dziecka inicjowania rozmowy czy nawet zapytania (czy pokazania kartki) o toaletę, pomoc w sytuacji kiedy nie jest jeszcze na to gotowe.

Możesz również polubić…