To skuteczne metody terapii, dogodne terminy, przyjazna atmosfera, profesjonalna pomoc.

Konsultujemy, diagnozujemy i prowadzimy terapię dzieci, młodzież i osób dorosłych. Do każdego Pacjenta podchodzę w sposób indywidualny. Nie jesteście Państwo pewni czy zajmę się waszym problemem? Proszę o wiadomość e-mail na adres: neurologopeda.gizynska@gmail.com

Terapia neurologopedyczna dla dorosłychPrzeznaczona jest dla osób, które wskutek różnych czynników (wypadków, urazów, chorób, czynników rozwojowych i okołoporodowych) utraciły lub mają trudność z opanowaniem prawidłowej zdolności mowy. Terapię zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz oczekiwań pacjenta. W przypadku terapii neurologopedycznej kluczowy jest czas od momentu powstania zaburzenia do rozpoczęcia działań terapeutycznych. Jak najszybsze wykrycie uszkodzenia i podjęcie terapii daje większą szansę na szybką poprawę kondycji mowy.
Grupa pacjentów: osoby, które doznały uszkodzenia mózgu na skutek udarów niedokrwiennych lub krwotocznych, pacjenci po urazach czaszkowo-mózgowych, osoby z uszkodzeniami ośrodków i dróg unerwiających narządy mowy ( np. choroba Parkinsona), osoby które doznały porażenia nerwu twarzowego, pacjenci ortodontyczni.
Terapia
neurologopedyczna dla dzieci i młodzieży
Przeznaczona jest dla osób z uszkodzeniami i dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, z obciążonym okresem ciążowym i okołoporodowym, zespołami genetycznymi oraz z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy i komunikacji.
Konsultacja niemowlęcia
z neurologopedą
( wczesna interwencja logopedyczna)
Przeznaczona dla noworodków i niemowląt mających trudności ze ssaniem, karmieniem, ulewaniem.
Konsultacja wędzidełek Ocena anatomiczno – funkcjonalna wraz z opisem.
Diagnoza funkcjonalna na potrzeby ortodoncjiOcena języka, wędzidełka, pozycji spoczynkowych, połykania. Nie jest wymagane skierowanie od ortodonty.
Terapia miofunkcjonalnaTerapia miofunkcjonalna jest coraz bardziej popularnym sposobem oddziaływania logopedycznego zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych, u których występują zaburzenia funkcji w przestrzeni orofacjanej, wady anatomiczne w budowie narządów mowy, czy nieprawidłowe nawyki angażujące mięśnie orofacjum. Do podjęcia terapii niezbędna jest diagnoza miofunkcjonalna, która to w większości przypadków powinna być poparta oceną wielospecjalistyczną, w tym: logopedyczną, ortodontyczną, fizjoterapeutyczną, jak również innych specjalistów
Konsultacja logopedyczna
neurologopedyczna

miofunkcjonalna
Konsultacje logopedyczne przeznaczone są dla rodziców i polegają na wyjaśnieniu istoty zaburzenia, jakie ma dziecko. Podczas konsultacji logopedycznych przekazuję również instrukcję, jak należy prowadzić terapie z dzieckiem w domu. ( bez opisu)
Konsultacja neurologopedyczna (dzieci/dorośli) to jedno spotkanie trwające 45 minut , po którym przekazywane są wskazówki na podstawie uzyskanego wywiadu i obserwacji pacjenta.
Konsultacja miofunkcjonalna to jedno spotkanie trwające 45 minut, po którym na podstawie zebranego wywiadu i oceny pacjenta, zaproponowana zostanie dalsza ścieżka terapeutyczna.
Diagnoza logopedyczna
neurologopedyczna

Miofunkcjonalna
Diagnoza logopedyczna obejmuje dwa spotkania trwające po 45 minut. Na podstawie wszystkich zebranych informacji logopeda przygotowuje pisemną diagnozę, proponuje plan terapii, a jeśli taka nie jest konieczna – przekazuje zalecenia do ćwiczeń w domu.
Na diagnozę neurologopedyczną składają się pogłębiony wywiad, przeprowadzenie badania, dostosowanego do potrzeb i możliwości badanego, obserwacja oraz sformułowanie i omówienie wniosków z przeprowadzonych badań.
Na spotkanie z neurologopedą, ze względu na pogłębiony wywiad, proszę przynieść dotychczasową dokumentację medyczną taką jak: wyniki badań słuchu, wyniki badań EEG, fMRI, MRI i innych, jeśli były przeprowadzane, opinie specjalistów, karty wypisowe ze szpitali, a w przypadku dzieci książeczkę zdrowia dziecka.
Diagnoza miofunkcjonalna to wielospecjalistyczna ocena opisowa.
Elektrostymulacja zabiegi obszaru ustno-twarzowego