Na skróty

Informacje dla Pacjentów

Szanowni Pacjenci!

Centrum Terapii ” Mowa od Nowa” cechuje wysoka jakość wykonywanych usług. Każda terapia przeprowadzana jest indywidualnie i całościowo. Aby zapewnić ciągłość prowadzonych terapii, w celu osiągnięcia efektów terapeutycznych wprowadziliśmy karnety logopedyczne, w których wpisywane są ustalone daty czterech zajęć terapeutycznych.

Opłata za karnet logopedyczny uiszczana jest z góry, w dniu zakupu. W przypadku odwołania wizyty w przeddzień terapii (najpóźniej do godziny 18.00) lub wcześniej, dana terapia może zostać przesunięta na inny termin, zgodnie z możliwościami Pacjenta oraz dostępnością terminów w Mowa od Nowa.

W przypadku odwołania wizyty dziecka (odwołanie niezależnie z jakiej przyczyny) w przeddzień (po godzinie 18.00) lub w dniu wizyty, Pacjent ponosi wówczas całkowity koszt wizyty i dana wizyta nie zostaje realizowana wówczas w innym terminie.

W przypadku chęci przeniesienia wizyty na inny termin oraz poinformowanie o tym fakcie w przeddzień (po godzinie 18.00) lub w dzień wizyty, Pacjent ponosi wówczas całkowity koszt wizyty i dana wizyta nie zostaje realizowana wówczas w innym terminie.

W przypadku odwołania wizyty z winy MOWA OD NOWA, terapia zostaje zachowana i możliwa do wykorzystania w innym, dostępnym i dogodnym dla Rodzica/ Opiekuna terminie, zgodnie z dostępnością terminów w MOWA OD NOWA.

Aby terapia była możliwie skuteczna Rodzic / Opiekun zobowiązuje się poinformować logopedę prowadzącą o wszystkich wynikach badań, trudnościach, diagnozach dziecka. W przypadku, jeśli dziecko ma stwierdzoną epilepsję Rodzic / Opiekun zobowiązuje się do okazania wypisu lub karty informacyjnej od lekarza neurologa z diagnozą oraz ewentualnymi przeciwskazaniami do prowadzonych terapii (jeśli takie występują).

W celu dokładnej regulacji wizyt stworzony został:

Regulamin

Oferta +cennik

Polityka Przetwarzania Danych Osobowych

Ponieważ naszym nadrzędnym celem jest jakość wykonywanych usług, zależy nam, aby wszyscy Pacjenci zapoznali się z powyższymi dokumentami oraz postanowieniami regulaminu jak również informacji zawartych w niniejszym wpisie.

Możesz również polubić…