Podstawowym założeniem wychowania każdego dziecka jest stworzenie mu możliwie najkorzystniejszych warunków wszechstronnego rozwoju i przygotowanie go do podjęcia w pełni samodzielnego życia. Niestety na drodze rozwoju dziecka pojawiają się czasami różne trudności, które sprawiają, że droga do tego przygotowania staje się bardzo trudna, a nierzadko również niemożliwa. Najważniejsze jest wówczas to, aby jak najszybciej dostrzec pojawiające się trudności, gdyż im wcześniej zostanie podjęta profesjonalna interwencja tym większe są szanse na wyrównanie pojawiających się deficytów.

Ręka jako wyspecjalizowany narząd odpowiedzialna jest w naszym życiu za większość funkcji. Jej doskonałość polega na tym, że zarówno potrafi nam służyć jako silne narzędzie do popychania, podnoszenia ciężarów, siłowania się i jednocześnie potrafi wykonywać bardzo precyzyjne i skomplikowane ruchy takie jak szycie czy pisanie. Taka szeroka specjalizacja kończyn górnych sprawia, że to w głównej mierze ich sprawność decyduje o poziomie funkcjonowania każdego człowieka.

To, co czyni nasze ręce i dłonie czymś niezwykle wyjątkowym i fascynującym, to rozwój naszej kory mózgowej i skomplikowany mechanizm nerwowy, dzięki któremu jesteśmy w stanie zapoczątkować ruch, kontrolować jego trwanie, koordynować i płynnie go zakończyć. Obszar kory mózgowej odpowiedzialny za ruchy całej kończyny górnej, a szczególnie dłoni, kciuka i palców zajmuje zdumiewająco dużą powierzchnię, w stosunku do pozostałych obszarów kory odpowiadających za ruchy innych części ciała. To dobitnie wskazuje na ogromne znaczenie funkcjonalne ręki w naszym życiu.

Umiejętność pisania jest procesem złożonym, wymaga od ucznia/ dziecka prawidłowo rozwiniętej motoryki małej i dużej, wykorzystania płynnej pracy oczu, prawidłowej koordynacji, zwłaszcza oczu i rąk, oraz łatwego odbioru informacji słuchowych. Dla wielu uczniów/ dzieci czynność ta jest trudna do opanowania, a konsekwencją tego są różnego rodzaju trudności w nauce szkolnej/ przedszkolnej. Zaburzenia graficzne, które nie są poddane terapii, mają tendencję do narastania wraz z wiekiem uczniów/ dzieci. Przezwyciężenie trudności w nauce pisania dokonuje się w różny sposób, zależnie od ich charakteru i przyczyn, które je wywołują. Mając świadomość skali problemu, z którym muszą się oni zmierzyć, proponujemy Państwu innowacyjny program, który odnosi się do obszaru, który w edukacji szkolnej jest bardzo ważnym.

Program przeznaczony jest dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, uczniów objętych potrzebą wczesnego wspomagania oraz dzieci neurotypowych.

Program uwzględnia usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców; dostarczanie wrażeń dotykowych umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania, jak również doskonalenie czynności samoobsługowych, a także pobudzanie zainteresowań i aktywności własnej ucznia. Program Terapii Ręki ( PTR) jest funkcjonalnym podejściem do rozwoju małej motoryki uwzględniającym cały rozwój dziecka, zarówno fizyczny i psychiczny.

Informacje dodatkowe:

📍  Zajęcia indywidualne. Czas trwania 45 minut opłatę wliczone są wszystkie materiały.

📍  Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez kalendarz online.

📍  Płatność następuje bezpośrednio po zajęciach. Formy płatności gotówka lub formy bezgotówkowe.