Badanie logopedyczne dla dzieci !

Badanie logopedyczne polega na rozpoznaniu określonego zaburzenia mowy występującego u badanej osoby, daje podstawę do zaprogramowania odpowiedniej terapii i rozpoczęcia postępowania terapeutycznego. W trakcie trwania wizyty logopeda: przeprowadza wywiad z rodzicami dotyczący etapów ogólnego rozwoju dziecka począwszy od okresu prenatalnego ocenia sposoby porozumiewania się dziecka (spontaniczne wypowiedzenia, gesty, mimika, kontakt wzrokowy, umiejętność zabawy) ocenia rozumienie …