Potwierdzanie wizyt/ udział w terapii

Szanowni Państwo, przypominam o obowiązku potwierdzenia lub odwołania wizyty najpóźniej do godziny 18:00 dnia poprzedzającego wizytę. Otrzymujecie Państwo dedykowany SMS, za pośrednictwem którego należy to uczynić. Brak informacji zwrotnej od Państwa będzie skutkował odwołaniem wizyty przez Gabinet z przyczyn niepotwierdzenia jej. Niestety coraz częściej zdarzają się sytuacje, że nie informujecie Państwo o odwołaniu wizyty lub …

Nadwrażliwość oralna u dzieci od pierwszego roku życia

Dzieci nadwrażliwe na dotyk prezentują wygórowane i nieproporcjonalne reakcje do siły bodźca. W przypadku nadwrażliwości oralnej zachowania te obserwujemy w efekcie działania bodźców w obszarze twarzy i jamy ustnej. Ich przyczyną mogą być powikłania w okresie prenatalnym, perinatalnym oraz postnatalnym: Wcześniactwo: skrócony czas zdobywania doświadczeń okresu życia wewnątrzłonowego – przedwczesne i gwałtowne pozbawienie bodźców dotykowych …

Przypomnienie

W terapii logopedycznej/neurologopedycznej mogą brać udział jedynie ZDROWE DZIECI I DOROŚLI BEZ OBJAWÓW INFEKCJI ( katar, kaszel) bardzo proszę nie przywozić dzieci i nie przyjeżdżać na zajęcia gdy jesteśmy w trakcie antybiotykoterapii proszę również aby dzieci jak również osoby dorosłe, u których rozwija się infekcja i zaczęły przyjmować leki ogólnodostępne pozostały w domu do czasu …

Karnet logopedyczny/neurologopedyczny

Pacjenci w terapiach stałych mają możliwość skorzystania z opcji zakupu karnetu logopedycznego lub neurologopedycznego. Koszt karnetu logopedycznego wynosi 360 zł za 4 zajęcia co daje nam 90 zł za zajęcia, a w przypadku karnetu neurologopedycznego jest to wydatek rzędu 400 zł. Elektrostymulacja lub tejping wliczony jest w koszt zajęć. Czas trwania zajęć 40 minut + …

Czarodziejska różdżka? Niestety nie…

Drodzy Rodzice, Drodzy Pacjenci! Nie jestem wróżką, nie mam czarodziejskiej różdżki, ani mocy, które zagwarantują spektakularny sukces bez wysiłku pacjenta. Gdy przekraczacie próg mojego gabinetu oczekiwania Wasze względem prowadzonej terapii są naprawdę spore. Tymczasem każda terapia to proces. Wymaga wysiłku, czasu, obopólnej współpracy, systematycznego działania, powtarzalności. Spotkania ze mną to bardzo często kropla w morzu …

W jakim znieczuleniu przeprowadza się zabieg podcięcia wędzidełka?

Lekarz jest niezbędnym specjalistą w procesie diagnozy i terapii pacjenta z krótkim wędzidełkiem, który – uwzględniając wiedzę medyczną i stan zdrowia dziecka- dobierze sposób znieczulenia i przecięcia wędzidełka języka, miejsce przecięcia wędzidełka, zasady postępowania po jego przecięciu. O ostatecznej kwalifikacji do zabiegu oraz sposobie jego przeprowadzenia zawsze decyduje operator. Logopeda/neurologopeda nie ma takich kwalifikacji. Logopeda/neurologopeda …

Skrócone wędzidełko. Mały-wielki problem.

Wędzidełko podjęzykowe jest fałdem tkankowym pomiędzy dolną powierzchnią języka i dnem jamy. Kształtuje się w pierwszych tygodniach życia płodowego. W okresie embrionalnym powstaje sublinqua- twór łączący dno jamy ustnej z językiem. W miarę wzrostu komórki językowe ulegają apoptozie i wędzidełko ” cofa się”, uwalniając koniec języka. Jednak często proces ten zostaje zaburzony. O skrócony wędzidełku …

Przygotowanie do zabiegu podcięcia wędzidełka podjęzykowego

Przygotowanie do zabiegu to bardzo istotny etap, którego celem jest: odwrażliwienie aparatu artykulacyjnego czyli przyzwyczajenie do dotyku rozluźnienie tkanek wzmocnienie mięśni języka oswojenie dziecka z masażami Dzieci z nadwrażliwością orofacjalną zaczynamy stymulować poprzez oswajanie z dotykiem, od zabawy poprzez nawiązanie kontaktu. To proces nieraz bardzo długi, wymagający cierpliwości, poszanowania dla dziecka oraz wycofania się kiedy …

Ocena umiejętności ssania

Ocena umiejętności ssania noworodków/niemowląt uwzględnia: ocenę budowy jamy ustnej i odruchowych reakcji oralnych. Ocenie podlegają: wargi, policzki, żuchwa, język, podniebienie, wędzidełko języka Odruchy: ssania, kąsania, szukania, ocenę chwytania i ssania piersi ( odczucia matki, czy karmieniu towarzyszy cmokanie/klikanie?, kształt brodawki po karmieniu) ocenę efektywności pobierania pokarmu ( ruchy ssące, seria zassań, rytm ssania, połykanie, długość …

Nadwrażliwość na dotyk

Badania psychologii prenatalnej wykazały, że reakcja na dotyk jest pierwszym przejawem wrażliwości na bodźce zewnętrzne ujawnianym przez płód. U noworodka występuje ona automatycznie – kiedy dziecko jeszcze dobrze nie widzi ani nie mówi, instynktownie bada świat dotykiem. Receptory dotykowe znajdują się w wargach umożliwiają ssanie, odruchy chwytne rąk pozwalają sięgać do źródła ciepła; zmysł dotyku …