Neurologopeda

Zasady bezpieczeństwa

Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa panujących w naszym gabinecie!

1. Udział w konsultacjach/terapiach/diagnozach mogą wziąć tylko zdrowe dzieci, bez jakichkolwiek objawów, sugerujących chorobę. Proszę o odwołanie wizyty w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka.
2. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie, proszę o odwołanie wizyty.
3.
Bardzo proszę osoby dorosłe o założenie maseczek ochronnych oraz zasłonięcie ust i nosa w momencie wejścia do gabinetu. Przypominam również o obowiązku dezynfekcji rąk.

4. Bardzo proszę o wyjątkową punktualność, przerwy pomiędzy wizytami ustawione są tak aby była możliwość wietrzenia gabinetu, a powierzchnie i sprzęt zdezynfekowane.

5. Proszę nie dawać dziecku przekąsek na czas zajęć. Wodę proszę przynieść we własnym bidonie.

6. Ulubione zabawki pozostawiamy w domu.

7. Na czas terapii dziecko powinno być wyposażone w zeszyt do zajęć, piórnik oraz klej i nożyczki.

8. Dziecko ze stwierdzoną przez lekarza alergią, powinno dostarczyć na zajęcia stosowne zaświadczenie lekarskie. W przypadku braku dokumentu, terapeuta może odmówić prowadzenia zajęć jeśli u dziecka będą występowały jakiekolwiek objawy sugerujące chorobę.

Możesz również polubić…