Na skróty,Neurologopeda

Ważne: Zapisy na terapię stałą

Informuję, o zmianie zasad przyjmowania zapisów na terapię stałą w roku szkolnym 2022/2023.

Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym do momentu wyczerpania puli miejsc – elektronicznie na adres e-mail: karolina.borowiak@gmail.com

W zgłoszeniu należy podać:

 • imię i nazwisko dziecka
 • preferowany dzień oraz godzinę terapii.

Informacje dodatkowe

 1. Ilość miejsc ograniczona.
 2. Pierwszeństwo w zapisach mają pacjenci kontynuujący terapię w Gabinecie ” Mowa od Nowa”.
 3. Preferowany dzień oraz godzina terapii nie gwarantuje ich dostępności. W przypadku braku terminu zostanie Państwu zaproponowany alternatywny termin.
 4. Zapisy na terapię przyjmowane będą wyłącznie poprzez zgłoszenie e-mail.
 5. Potwierdzenie udziału dziecka w terapii logopedycznej prowadzonej przez Gabinet ” Mowa od Nowa” zostanie wysłane na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 6. W przypadku wyczerpania puli miejsc, przyjmowane będą zgłoszenia na listę osób oczekujących.
 7. Udział w terapii stałej równoznaczny jest z podpisaniem kontraktu oraz opłaceniem zajęć z góry za cały miesiąc ( karnet).
 8. Terapia stała oznacza systematyczne uczestnictwo w zajęciach przynajmniej raz w tygodniu.
 9. Kontrakt to dokument, który jednoznacznie opisuje na jakich zasadach odbywa się terapia oraz współpraca z rodzicami dla dobra małego pacjenta.
 10. Karnet to cztery zajęcia terapeutyczne, których odwoływanie reguluje kontrakt.

Możesz również polubić…