Neofobia żywieniowa szerzej znana pod pojęciem wybiórczości pokarmowej definiowana jest jako postawa wobec żywności objawiająca się unikaniem spożywania nowych produktów lub ogólnie niechęcią do jedzenia. Neofobia jest cechą przeciwstawną do neofilii wyrażającej ogólną chęć do próbowania nowej żywności. Obecnie coraz więcej dzieci boryka się z wybiórczością pokarmową, której towarzyszy specyficzny i trwały wzorzec zachowania, polegający na odmawianiu spożywania pokarmów, które nie należą do grupy preferowanej przez dziecko. 


Wybiórczości pokarmowej towarzyszą zwykle specyficzne zachowania, np. opór przed samodzielnym jedzeniem, dławienie się, reagowanie odruchem wymiotnym, wypluwanie jedzenia, trudności z żuciem pokarmów oraz ich połykaniem, zabawa jedzeniem, podwyższony niepokój i poziom pobudzenia czy też zaburzenia obsesyjno-kompulsywne nie tylko związane z jedzeniem. Dzieci prezentujące wzorzec wybiórczego jedzenia miewają utrudnione relacje społeczne i czują się wykluczane z grupy. Nadmierne skupianie uwagi otoczenia na niejedzeniu dziecka często doprowadza do przymuszania i komentowania problemu przez otoczenie, co – niestety – wzmaga niechęć i strach.

Wychodząc naprzeciw Rodzicom, którzy borykają się z problemem wybiórczości pokarmowej u swoich dzieci, chciałabym zaoferować Państwu autorski program treningowy oparty na metodzie małych kroków, który wywodzi się z terapii behawioralnej. W programie tym skupiamy się na wielu aspektach związanych również z otoczeniem, w którym dziecko spożywa posiłki, analizujemy co? jak? gdzie? i kiedy? spożywa?

Program rozpoczynamy od wywiadu z Państwem i zebraniem istotnych informacji o dziecku i jego preferencjach żywieniowych jak również o jego stanie zdrowia.

Zapraszamy do kontaktu