Non classé

Stosowana Analiza Zachowania

SAZ opiera się na kilku  zasadach, których przestrzeganie gwarantuje osiągnięcie sukcesu w pracy z dzieckiem. W szczególności należy pamiętać o:

1. zasadzie małych kroków – każdą czynność, której chce się dziecko nauczyć, rozpisuje się na małe kroki, jasne i zrozumiałe dla ucznia. Od jednego kroku do drugiego przechodzi się tylko wówczas, gdy dziecko opanuje poprzedni w stu procentach.

2. zasadzie stopniowania trudności – pracę rozpoczyna się od ćwiczeń łatwych i konkretnych; od uczenia umiejętności podstawowych, z których dziecko może skorzystać natychmiast i będzie mogło je stosować do końca życia.

3. zasadzie stosowania wzmocnień – wzmocnieniem jest każde wydarzenie, które zwiększa siłę zachowania, po jakim następuje wzmacnianie. Aby dziecko mogło zrozumieć, że dane zachowanie jest pożądane lub czynność jest wykonana prawidłowo, musi ona zostać wzmocniona, stosujemy wówczas nagrody. Stosowanie nagród rozpoczyna się od nagród biologicznych (pożywienie, napoje, ulubione zabawki), następnie stosujemy wzmocnienia społeczne właściwie dobranych do dziecka celem motywowania i wywoływania pozytywnych zachowań.

SAZ jest terapią kompleksową i dotyczy wszystkich sfer rozwoju dziecka. Obejmuje swym obszarem : 

  1. wczesne rozumienie mowy
  2. trening imitacji
  3. dopasowywanie i sortowanie
  4. mowę bierną
  5. mowę czynną
  6. umiejętności szkolne
  7. rozwój społeczny 
  8. czynności samoobsługowe 

Zadaniem priorytetowym w SAZ jest współpraca z rodziną dziecka. Kontynuowanie terapii w domu przez rodziców oraz inne osoby z otoczenia (rodzeństwo, dziadkowie) sprawia, że terapia dziecka trwa niemal bez przerwy. Taka sytuacja daje pewność, iż dziecko zacznie odnosić sukcesy na wielu płaszczyznach aktywności.
Chociaż krąży wiele mitów na temat terapii behawioralnej, to z pewnością jest to jedyna metoda najlepiej udokumentowana naukowo i nie należy jej się bać, a na pewno nie należy podchodzić do niej sceptycznie.  Jak każda metoda ma swoje plusy i minusy. Dlatego należy pamiętać, że każde dziecko jest inne i wymaga indywidualnego podejścia, a także  dobrania takiego postępowania terapeutycznego aby  jak najlepiej oddziaływało na nie. 

Możesz również polubić…