Non classé

OPŁATY

Szanowni Państwo, zmuszona jestem wprowadzić pewne zasady współpracy ponieważ zbyt często zdarzało się, że pacjenci nie przychodzili na umówiony termin wizyty nie odwołując jej. Takie postepowanie niestety blokowało termin innym osobom zainteresowanym konsultacjami lub podjęciem terapii.

Zajęcia online

Proszę o realizowanie płatności na wskazany przeze mnie rachunek bankowy, który otrzymacie Państwo w wiadomości e-mail . Kwota musi zostać zaksięgowana na rachunku firmowym najpóźniej dzień przed planowanym spotkaniem. Brak płatności jest równoznaczny z odwołaniem wizyty i brakiem możliwości umówienia następnej.

Zajęcia stacjonarne/ konsultacje / diagnozy

Pacjenci, z którymi spotykać będę się po raz pierwszy zobowiązani są do uiszczenia płatności z góry na wskazany przeze mnie rachunek bankowy, który otrzymacie Państwo w momencie potwierdzenia rezerwacji wizyty. Płatność za zajęcia, diagnozę lub konsultację powinna wpłynąć na konto najpóźniej do godziny 18:00 dwa dni przed planowanym spotkaniem . Brak płatności jest równoznaczny z odwołaniem wizyty i brakiem możliwości umówienia następnej.

Możesz również polubić…