Terapia logopedyczna dla dorosłych? To nie żaden wstyd! Pomagamy osobom dorosłym w problemach wad wymowy. Zadzwoń i umów się na wizytę !

Oferuję diagnozę i terapię logopedyczną/neurologopedyczną dla osób dorosłych w zakresie:

Afazja – terapia po przebytym udarze niedokrwiennym, udarze krwotocznym, urazie czaszkowo-mózgowym. Afazja to zespół zaburzeń językowych utrudniających komunikację zarówno w mowie, jak i piśmie. Afazja zwykle jest wynikiem udaru lewej półkuli mózgu

Pragnozja – terapia osób z zaburzeniami mowy nabytymi na skutek ogniskowych uszkodzeń podległej, prawej półkuli mózgu. Zaburzenia te objawiają się nieprawidłowymi zachowaniami językowymi i komunikacyjnymi.

Postępujące zaburzenia mowy i języka towarzyszące chorobom neurodegeneracyjnym

Dyzartria – terapia zaburzeń mowy, wynikających z uszkodzenia układu nerwowego sterującego mięśniami aparatu mowy po przebytym udarze (mięśniami oddechowymi, krtani, gardła, podniebienia miękkiego, języka, warg). Wymowa staje się niewyraźna, zmienia się także głos.

Jąkanie – kompleksowa terapia z zastosowaniem technik płynnego mówienia.

Dysfonia – Do zaburzeń głosu może dojść na skutek wielu różnych czynników. Dysfonia może objawiać się zmianą barw czy poziomu głośności głosu. Może nawet dojść do zaniku czy wręcz utraty głosu i niemożności wypowiedzenia jakiegokolwiek słowa. Bardzo częstą przyczyną problemów z głosem są infekcje i nadwyrężenie strun głosowych. 

Zaburzenia miofunkcjonalne

Umawiam się z Państwem na wizyty w moim gabinecie. Planowany okres terapii oraz czas trwania zajęć ustalany jest zawsze z pacjentem lub jego opiekunami.

Na wizytę należy zabrać kartę informacyjną ze szpitala (jeśli zaburzenia mowy są skutkiem udaru niedokrwiennego bądź krwotocznego mózgu, urazu, guza, nowotworów jamy ustnej, gardła, krtani itp.)