Neurologopeda

Formy pracy z pacjentem

Rodzaje terapii:

  • Terapia afazji

  • Praca z osobami po udarze mózgu, wylewie, usunięciu guzów, zaklipsowaniu tętniaków. Do neurologopedy trafiają także dzieci, u których stwierdzono uszkodzenia okołoporodowe, wady wrodzone oraz mające problemy z ssaniem, połykaniem, gryzieniem i żuciem. Bardzo ważne jest, aby jak najwcześniej rozpocząć terapię, która warunkuje szybki powrót do zdrowia.

  • Terapia dyzartrii

  • Oferta skierowana głównie dla pacjentów z zaburzeniem mowy na poziomie wykonawczym ruchomego mechanizmu mowy, spowodowanego uszkodzeniem centralnego bądź obwodowego układu nerwowego, a przejawiającego się dysfunkcją w obrębie aparatu oddechowego, fonacyjnego, artykulacyjnego. W wyniku uszkodzenia powstaje tzw. mowa dyzartryczna, która charakteryzuje się tym, że jest powolna, niewyraźna, afoniczna (czyli bezgłośna) z tzw. przydźwiękiem nosowym.

  • Wczesna interwencja logopedyczna

  • Wczesna interwencja logopedyczna jest składową WIT (wczesnej interwencji terapeutycznej) czyli wieloprofilowego wczesnego oddziaływania terapeutycznego (medycznego, psychopedagogicznego, logopedycznego, rehabilitacyjnego) na dzieci w wieku 0-7 lat, u których stwierdzono zagrożenie niepełnosprawnością. Celem tych oddziaływań jest jak najwcześniejsze wykrycie i zlikwidowanie, bądź korygowanie zaobserwowanych nieprawidłowości w rozwoju.

  • Diagnoza oraz terapia zaburzeń komunikacji, mowy, czytania i pisania

Porażenie nerwu twarzowego

Możesz również polubić…