Praca z dzieckiem

Aby ćwiczenia, które proponuje terapeuta w gabinecie, przynosiły widoczne rezultaty, działa on według określonych reguł.

Również i Ty drogi Rodzicu powinieneś poznać złote zasady, które wykorzystasz w trakcie ćwiczeń z Twoją pociechą.

a) Zainteresuj dziecko materiałem! Ćwiczenia mogą być doskonałą formą zabawy!

b) Rozpoczynaj trening od łatwych ćwiczeń, tak aby dziecko miało poczucie sukcesu!

c) Opanuj etap wcześniejszy, aby przystąpić do kolejnego!

d) Używaj ć prostego, zrozumiałego dla dziecka języka!

e) Pamiętaj o prawidłowym kierunku układania materiału – zawsze OD LEWEJ DO PRAWEJ!

f) Pozwalaj, aby chwilami dziecko było nauczycielem – wykorzystywać strategię odwracania ról!

g) Kolejne głoski wprowadzaj zawsze W SYLABACH w odpowiedniej kolejności!

h) Przeplataj naukę czytania, wykonywaniem ćwiczeń ogólnorozwojowych!

i) Działaj według zasady: POWTÓRZĘ, ZROZUMIEM, NAZWĘ!

j) Wielokrotnie powtarzaj materiał!