MowaOdNowa

Badanie logopedyczne dla dzieci !

Badanie logopedyczne polega na rozpoznaniu określonego zaburzenia mowy występującego u badanej osoby, daje podstawę do zaprogramowania odpowiedniej terapii i rozpoczęcia postępowania terapeutycznego.

W trakcie trwania wizyty logopeda:

  • przeprowadza wywiad z rodzicami dotyczący etapów ogólnego rozwoju dziecka począwszy od okresu prenatalnego
  • ocenia sposoby porozumiewania się dziecka (spontaniczne wypowiedzenia, gesty, mimika, kontakt wzrokowy, umiejętność zabawy)
  • ocenia rozumienie mowy przez dziecko
  • ocenia budowę oraz sprawności narządów mowy
  • ocenia funkcje oddechowe, fonacyjne i funkcje połykania
  • orientacyjnie bada słuch fizyczny
  • bada słuch fonemowy, analizę i syntezę słuchową
  • bada analizę i syntezę wzrokową
  • bada artykulację poszczególnych głosek, sylab i wyrazów
  • ocenia grafomotorykę i lateralizację,

W trakcie wizyty u logopedy może się okazać, że badanie logopedyczne musi zostać dodatkowo poszerzone o wyniki badań innych specjalistów – psychologa, audiologa, foniatrę, laryngologa, ortodontę czy neurologa.
Czas trwania terapii zależy od rodzaju wad i zaburzeń mowy oraz od systematycznych ćwiczeń w domu.

Diagnoza logopedyczna nie zawsze jest aktem jednorazowym, często pogłębiana jest w miarę poznawania problemu logopedycznego u dziecka, a także w trakcie prowadzonej terapii.

Podczas badania logopedycznego rodzic może uczestniczyć w diagnozie logopedycznej. Po zakończeniu badania logopeda omówi umiejętności dziecka, wskaże też problemy, które zdiagnozował. Zaproponuje ćwiczenia do pracy w domu, a w razie konieczności plan terapii w gabinecie.

Możesz również polubić…