Non classé

Bezpłatne badania przesiewowe mowy

W ramach profilaktyki logopedycznej prowadzi się badania przesiewowe mowy, których celem jest wytypowanie dzieci/uczniów wymagających pogłębionej diagnozy logopedycznej.

Profilaktyka logopedyczna polega na zapobieganiu, a także wczesnym wykrywaniu zaburzeń mowy, by wprowadzić adekwatne działania terapeutyczne, ograniczające lub eliminujące negatywne skutki nieprawidłowości w zakresie komunikacji językowej.

Logopeda w czasie przesiewowego badania sprawdza budowę i sprawność aparatu artykulacyjnego (języka, warg, podniebienia), jakość mowy i wymowy, czasem też słuch fonemowy (odpowiedzialny za rozróżnianie i identyfikowanie dźwięków mowy). Ponadto obserwuje zachowanie dziecka, sposób oddychania, wypowiadania się, lateralizację, motorykę małą.

Wyniki badań przesiewowych (wstępnej diagnozy) przedstawiane są rodzicom w ciągu kilku dni. Następnie rodzic decyduje, czy w nawiązaniu do wyników decyduje się na to, aby dziecko uczęszczało na terapię logopedyczną czy też nie.

Ponieważ miesiąc wrzesień jest miesiącem, w którym przeprowadzamy badania przesiewowe, już dzisiaj zachęcamy do rejestracji dziecka na badanie przesiewowe mowy. Ilość miejsc ograniczona.

Możesz również polubić…